Lier en Natuurlopen

De Natuurlopen van AcLyra voor het seizoen 2021/2022 gaan weer van start.

Na de introductie van de virtuele lopen in 2021 staan er voor 2021/2022 een tweetal virtuele lopen op het programma.

Namelijk de 100 km en de 1000 km van Lier.

Het zijn lopen rondom de stad Lier waarbij we hopen veel moois van de stad en haar omgeving te mogen laten gaan zien.

Iedereen kan daar aan mee doen in de periode van eind november 2021 tot eind maart 2022.