Partners en meer

Een overzicht van de partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van “Virtual Tourist Flevoland”

“Virtual Tourist Flevoland” is mede mogelijk gemaakt door:

De belangrijkste partners zijn

Provincie Flevoland, Visit Flevoland, Landart Flevoland, Kunstambassadeurs en Breinstorm Zuiderzeeland

Verdere medewerking van :

Website

….

Backsite

…..

Layout

….

POI “Parels” leveranciers

….

PPS vouchers leveranciers

….